Giúp việc Sài Gòn là thương hiệu thuộc Công ty Giúp việc Sài Gòn là một trong những công ty chuyên cung cấp dịch vụ giúp việc tại nhà. Công việc giúp việc nhà tại Sài Gòn Giúp việc gồm:
Sự ra đời của Giúp việc Sài Gòn nhằm sang sẻ bớt công việc nhà, nhất là cho những người phụ nữ trong gia đình.